Waarom rechtsbijstand?

U heeft rechten...

Maar wat doet u als

... uw voertuig door een ernstig verkeersongeval 'totaal verlies' is of u zware lichamelijke letsels oploopt?

U verwacht toch de volledige schade vergoed te krijgen?

Maar wat doet u als

... uw werkgever u ontslaat en u meent dat dit onjuist is?

Hoe verdedigt u uw rechten? En hoeveel opzegvergoeding mag u eisen?

Maar wat doet u als

... u door het parket vervolgd wordt omdat u te snel reed?

Hoeveel gaat u dat kosten?

Slechts 10% van de gezinnen heeft een uitgebreide rechtsbijstandverzekering. Ongeveer 57% van de Belgen heeft echter al een geschil gehad... (exclusief representatief marktonderzoek Datasynergie - 12/2018)

Welke geschillen? Vaak gaat het om complexe conflicten die voor de rechtbank uitgevochten zijn, zo blijkt uit onderzoek.

Ook heel wat mensen zitten met een geschil, maar maken geen gebruik van het rechtssysteem: “Omdat het veel tijd in beslag neemt” (83%), “Omdat het te duur is” (81%), “Omdat men zich niet thuis voelt in de juridische wereld” (58%) …

De kosten om een conflict op te lossen kunnen inderdaad hoog oplopen. Zo blijkt uit onze dossiers dat een gemiddelde procedure voor de rechtbank gemiddeld 4 953 EUR kost.

Een goede rechtsbijstandverzekering biedt hier de oplossing. Met een onafhankelijke verzekering rechtsbijstand kan u dus gerust zijn dat uw rechten verdedigd worden wanneer nodig.

Waarom een onafhankelijke rechtsbijstand DAS ?

Om te kunnen rekenen op een onpartijdige oplossing bij een schadegeval of conflict. Objectief uw belangen verdedigen met de nodige inzet en betrokkenheid, daar komt het op aan.

DAS heeft geen rechtstreekse banden met andere verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor heeft DAS een volledig zelfstandig en autonoom beheer. Deze autonomie en zelfstandigheid is een belangrijke troef. Dit voordeel staat borg voor een objectieve en optimale verdediging van de belangen van de klant. Zo beschermt D.A.S. de klant tegen belangenconflicten.

Met een DAS polis kan u er zeker van zijn dat u kwalitatief verzekerd bent. De rechtsbijstandverzekering is de verzekering waarop u terugvalt als u van een tegenpartij geen voldoening krijgt. Daarom moet deze verzekering van hoogstaande kwaliteit zijn zodat u er op kan rekenen. Wist u bijvoorbeeld dat onze eigen juristen en schadebeheerders jaarlijks 75% van alle conflicten zelf oplossen? De overige conflicten worden via de rechtbank beslecht.

Bovendien heeft DAS Rechtsbijstand een internationale structuur: zij is vertegenwoordigd in verschillende landen en heeft een uitgebreid netwerk van meer dan 250 contactpunten, zoals advocatenbureaus, die de schadedossiers ter plaatse kunnen behandelen. Ook op vakantie in het buitenland wordt u dus geholpen!