Waarom rechtsbijstand

Iedereen heeft rechten, maar heeft men ook de juiste tools? Elke zelfstandige of bedrijfsleider kan te maken krijgen met professionele geschillen: met een klant, een leverancier, een werknemer, fiscale administratie…

Heel wat mensen maken bovendien geen gebruik van het rechtssysteem: “Omdat het veel tijd in beslag neemt” (83%), “Omdat het te duur is” (81%), “Omdat men zich niet thuis voelt in de juridische wereld” (58%)… (Exclusief representatief marktonderzoek Datasynergie 12/2018).

De kosten om een conflict op te lossen kunnen inderdaad hoog oplopen. Zo blijkt uit onze dossiers dat een gemiddelde procedure voor de rechtbank bij zelfstandigen en ondernemingen 4 391 EUR kost. U goed beschermen tegen zulke kosten is dus van belang.

Een goede rechtsbijstandverzekering biedt hier de oplossing. Onze eigen juristen en schadebeheerders lossen jaarlijks 75% van alle conflicten zelf op. De overige conflicten worden via de rechtbank beslecht. Met een onafhankelijke verzekering rechtsbijstand kunt u dus gerust zijn dat uw rechten verdedigd worden wanneer nodig.

Boxing gloves

Waarom een onafhankelijke rechtsbijstand DAS ?

Om te kunnen rekenen op een onpartijdige oplossing bij een schadegeval of conflict. Objectief uw belangen verdedigen met de nodige inzet en betrokkenheid, daar komt het op aan.

DAS heeft geen rechtstreekse banden met andere verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor heeft DAS een volledig zelfstandig en autonoom beheer. Deze autonomie en zelfstandigheid is een belangrijke troef. Dit voordeel staat borg voor een objectieve en optimale verdediging van de belangen van de klant. Zo beschermt DAS de klant tegen belangenconflicten.

Wist u dat u de opties rechtsbijstand uit andere contracten kan schrappen en centraliseren in één contract? Om na te gaan of u al een rechtsbijstandsdekking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringsmakelaar of uw huidige verzekeringspolissen en de voorwaarden nakijken.

Wenst u een objectieve verzekering rechtsbijstand door ze afzonderlijk te plaatsen en uw dekking te optimaliseren? Dan kunt u uw geïntegreerde dekking rechtsbijstand in uw andere verzekeringspolissen schrappen en kiezen voor een DAS Rechtsbijstand als onafhankelijke verzekeraar. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsmakelaar.